สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน กสทช. จำกัด
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ฝากออมทรัพย์                                                                  1.75 %   
ออมทรัพย์พิเศษ                                                                2.75 %
ประจำ12เดือน                                                             - %
    
 


 

 
          


 
ประจำ24เดือน                                                                       - %
หุ้นพูนทวี                                                                             - %
  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • กู้สามัญ          6 %
  • กู้พิเศษ      5.75 %
  • กู้ฉุกเฉิน          6 %
กุมภาพันธ์ 2562
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10