สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน กสทช. จำกัด
87 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2670-8888 ต่อ 3150, 3151, 3156
โทรสาร : 0-2278-3283
E-Mail : coop_nbtc@outlook.co.th
เวลาทำการ 08.30 - 14.00 น. (หลัง 14.00 งดฝากเฉพาะเงินสด)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ฝากออมทรัพย์                                                                  1.50 %   
ออมทรัพย์พิเศษ                                                                2.50 %
ประจำ12เดือน                                                             - %
    
 


 

 
          


 
ประจำ24เดือน                                                                       - %
หุ้นพูนทวี                                                                             - %
  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • กู้ฉุกเฉิน          5.75 %
  • กู้สามัญ           5.75 %
  • กู้พิเศษ           5.75 %
พฤษภาคม 2563
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7